Ilang katao sa iyong pamilya?


Ilang katao sa iyong pamilya?
Ilang katao sa iyong pamilya?

English-Tagalog dictionary. 2013.